Bản tin ngày địa phương

  
 

Liên hệ
Thêm vào giỏ

 - Điểm ngắn gọn, chính xác, trung thực các tin/bài liên quan tới tỉnh trên tất cả các lĩnh vực: Thời sự, chính trị; kinh tế - phát triển; văn hóa - xã hội; pháp luật- an ninh trật tự.... 
-Tổng hợp những thông tin phản hồi từ báo giới, dư luận, các bộ, ngành... về các vấn đề nêu trên trong phạm vi tỉnh.
- Phạm vi tổng hợp tin/bài: Đài truyền hình Việt Nam; Đài tiếng nói Việt Nam; Báo in - Báo mạng điện tử cấp trung ương; Báo địa phương - có chọn lọc tin tiêu biểu.